Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Haill Frances M.

Συντάκτης: Haill Frances M.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/07/18
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ενέργειες της Αγγλο-Ελληνικής Επιτροπής για τους πρόσφυγες της Κρήτης.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές