Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Ψιάκης Εμμ.

Συντάκτης: Ψιάκης Εμμ.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/06/14-26
Τόπος σύνταξης: Σύρος
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Αφορά τη διακοπή της φοίτησης της θυγατέρας του Καντίνας.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές