Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/07/28
Τόπος σύνταξης: Atherstone (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Εσωκλείει γαμήλιο δώρο για την Κατίγκο Μπατέ. Επίσης δώρα από τους Mr & Mrs Mills που ενδιαφέρονται πολύ για την πρόοδο του σκοπού τους. Πως τα πάνε με την υπόθεση του Masson; Το καλλίτερο θα ήταν να τοποθετηθεί κάπου εκτός Αθηνών. Ίσως ο Sir E. Lyons θα
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές