Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Hiller George I.

Συντάκτης: Hiller George I.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/07/05
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (Φυλακές Οφειλετών) (πιθ)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ευχαριστεί για τη συμπαράσταση κατά την αμφισβήτηση της τιμιότητάς του στην υπόθεσή του με τον Flack.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές