Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Ρενιέρη Ζωίτσα

Συντάκτης: Ρενιέρη Ζωίτσα
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/09/02-11
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Σχετικά με τη διακοπή φοίτησης της κόρης του.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές