Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πάλλης Ιωάννης

Συντάκτης: Πάλλης Ιωάννης
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/06/30-11
Τόπος σύνταξης: Σύρος
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Ευχαριστήριο για τις θυγατέρες του : Πιπίνα, Μαριέττα, Ασπασία, Καλλιόπη.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές