Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Hiller George I.

Συντάκτης: Hiller George I.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/07/03
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (Φυλακές Οφειλετών)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ζητάει τη βοήθειά της στην υπόθεση του με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές