Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Ράλλης Λουκάs

Συντάκτης: Ράλλης Λουκάs
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/07/29
Τόπος σύνταξης: Σύρος
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Σχετικά με πληρωμή διδάκτρων της κόρης του Αικατερίνης.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές