Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/08/15
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ελπίζει να έλαβε τα δώρα της κ. Mills. Σχόλια για τη σχέση μεταξύ των Εκκλησιών Αγγλίας-Αμερικής. Ευχάριστη η απόφαση της Christian Knowledge Society για τη Mετάφραση των Eβδομήκοντα στην Αθήνα, εργασία που θα επιβλέψουν μερικοί Πατέρες και ο κ. Masson. Ν
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές