Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/10/04
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Νέα από τους Χιλλ και τη Frederika. Ετοιμάζει ένα ίδρυμα για νέες κοπέλες καλών οικογενειών αλλά με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Οραματίζεται να συνεργαστούν στο μέλλον.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές