Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Σκυλίντζης Πέτρος

Συντάκτης: Σκυλίντζης Πέτρος
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/07/15
Τόπος σύνταξης: Κωνσταντινούπολη
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Για τακτοποίηση λογαριασμού του για τις θυγατέρες του.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές