Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/07/14
Τόπος σύνταξης: Athernstore
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Η Frederica της έγραψε από την Αμερική Λαμπρή η υποδοχή στον κ. Χιλλ. Πέρασαν τρεις ευχάριστες εβδομάδες στο Λονδίνο. Νέα διαφόρων γνωστών. Περιμένει ανυπόμονα το pianoforte και τα 100 αντίγραφα της του Πανοράματος των Αθηνών. Ελπίζει να πουληθούν καλά.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές