Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Robertson J. J.

Συντάκτης: Robertson J. J.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/07
Τόπος σύνταξης: Κωνσταντινούπολη
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Προσωπικά και κοινά νέα. - Για τη συνεχή ασθένεια της Eliza Goodellen και άλλων κοινών γνωστών.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές